Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Lokala exempel, anvisning av boenden och bostäder till nyanlända

Bostad, Integration

25 aug 2017

SKL har, i samarbete med Vännäs kommun, tagit fram exempel på hur några kommuner har valt att få fram boenden och bostäder till nyanlända som har blivit anvisade till kommunen enligt bosättningslagen.

Genom intervjuer på plats i olika kommuner och över telefon har arbetssätt och metoder kunnat beskrivas och ett antal boendelösningar har uppmärksammats.

Läs mer på Sveriges kommuner och landstings hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: