Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Hva kan vi lære av mentorprogrammer for innvandrere?

Arbete, Integration, Utbildning

22 aug 2017

Mentorprogrammer og traineestillinger kan være mulige veier inn i arbeidslivet for mange innvandrere.

På imdi.no kan du lese mer om erfaringer fra mentorprogrammene som fikk støtte fra IMDi. Du finner også andre nyttige ressurser du kan bruke.

Flere virksomheter mottok tilskudd fra IMDi til mentor- og traineeprogrammer for innvandrere som ønsker karriereutvikling eller innpass i arbeidslivet.

Følgende erfaringer fra programmene kan ha nytteverdi for andre som skal utvikle eller etablere et mentorprogram:

Grundige rekrutteringsprosesser: Prosesser rundt rekruttering av både deltaker og mentor bør være grundige og gjennomtenkte. Her er det viktig å kartlegge deltakerens kompetansebehov og karriereønsker, og mentors motivasjon. Særlig rekruttering av mentorer kan være tidkrevende, og det vil være viktig å være oppmerksom på dette ved oppstart av et nytt mentorprogram.

Gode metoder for «matching»: Mentorens kompetanse og erfaringer bør være tilpasset deltakerens behov og ønsker. I tillegg spiller personlige faktorer som for eksempel kjønn og alder også en rolle. I forkant av matchingen har programmene brukt tid på å få deltakeren til å formulere egne mål for mentorrelasjonen. Flere av programmene arrangerte også egne samlinger for deltakere og mentorer.

Rolle- og forventningsavklaring: Programmets målsettinger, deltakerens oppfølgingsbehov og mentorens kompetanse bør være tydelige for begge parter helt i begynnelsen. Arrangøren bør bruke tid med hver især for å tydeliggjøre dette og få frem deres forventninger. Noen av programmene har brukt individuelle læringsplaner for deltakere, og de gir uttrykk for at dette bidrar til at mentorrelasjonen blir både effektiv og konstruktiv.

Opplæring og oppfølging: Opplæring og oppfølging av deltakere og mentorer underveis i programmet er viktig for å få til gode læringsprosesser og positiv måloppnåelse. Både deltakere og mentorer vil dra nytte av individuell oppfølging. På fellessamlinger vil det også bli mulighet for kompetansepåfyll og erfaringsutveksling.

Forankring i mentorbedriftene: Det er et delmål for tilskuddsordningen at virksomheter i både privat og offentlig sektor skal styrke mangfoldet i bedriften gjennom positive opplevelser og økt kompetanse på mangfold. For å få til dette trengs det mer fokus på mentorprogrammene i bedriftene som mottar støtte.

Läs mer på IMDis hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: