Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Här kan du ta del av filmer från vårt seminarium “Nyanlända i jobb – en tillväxtfaktor för kommuner”

Migration & utveckling

19 maj 2017

Dagens budskap var tydligt: Glesbygden behöver invandrare för att överleva. Befolkningen krymper i 40 procent av Nordens kommuner, hoppet står till att utrikes födda i betydligt högre utsträckning vill stanna kvar i glesbygden.

Dagens budskap var tydligt: Glesbygden behöver invandrare för att överleva. Befolkningen krymper i 40 procent av Nordens kommuner, hoppet står till att utrikes födda i betydligt högre utsträckning vill stanna kvar i glesbygden.

Sammanfattande film från seminariet

 

Innvandring, Norden og regional utvikling

Lise Østby, Seniorrådgivare, Nordiska ministerrådet.
Här kan du ladda ner Lise Østbys 
presentation.

 

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Anna-Karin Sandell och Nour Aghy, Sunne kommun.
Sunne är en av fem värmländska kommuner som samverkar i den så kallade Värmlandsmodellen. Detta är ett EU-projekt som ska förkorta nyanländas väg till egen försörjning med särskilt fokus på kvinnor. Tanken är att modellen ska vara enkel för andra kommuner att ta efter.
Här kan du ladda ner Anna-Karin Sandells och Nour Aghys presentation.

 

Den nyttige innvandringen

Marianne Solbakken, Distriktssenteret.
Distriktssenteret i Norge presenterar rapporten Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering. Studien har undersøkt muligheter og barrierer for å styrke sysselsettingen blant innvandre som bor i regioner utenfor de mest sentrale områdene.
Här kan du ladda ner Marianne Solbakkens presentation.

 

När olika aktörer samverkar

Anja Weber Stendal, Dansk Flygtningehjælp.
Center for Udsatte Flygtninge arbejder for et aktivt og værdigt liv for udsatte flygtninge. Centret hører under Dansk Flygtningehjælps integrationsafdeling og trækker dermed på en omfattende praksis inden professionelt og frivilligt integrationsarbejde.
Här kan du ladda ner Anja Weber Stendals presentation.

 

Innvandringtjenesten i Nærøy

Lars Fredrik Mørch, Nærøy kommun.
Innvandringtjenesten i Nærøy kommune samarbeider med lokalt næringsliv for å utvikle kvalifisert arbeidskraft blant de bosatte flyktningene. Strategisk næringsplan og målsetting om å rekruttere 1000 nye arbeidsplasser i perioden 2015-2025 ligger til grunn for arbeidet.
Här kan du ladda ner Lars Fredrik Mørchs presentation.

 

Integration och tillväxt i Norrbotten

Anna-Maria Lundkvist-Monroy, Länsstyrelsen Norrbotten.
I projektet Integration och tillväxt i Norrbotten samarbetar olika aktörer med målet att asylsökande snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. En betydelsefull del i projektet är att öka kunskapen och ge utbildning till personal i asylsystemet.
Här kan du ladda ner Anna-Maria Lundkvist-Monroys presentation.

 Här kan du läsa mer om seminariet

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: