Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Handböckerna om psykosocialt stöd för och om företrädande av minderåriga som kommit utan vårdnadshavare har publicerats på svenska

Ensamkommande unga, Sociala insatser

5 mar 2018

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerade hösten 2017 handböcker till stöd för arbetet i familjegrupphem och stödboendeenheter för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare samt för uppgifterna som företrädare. Nu har handböckerna också publicerats på svenska.

Målet med handboken Psykosocialt stöd i familjegrupphem och stödboendeenheter för minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare är att stärka personalens kunnande vid boendeenheterna för minderåriga när det gäller att erbjuda psykosocialt stöd och ha ett traumamedvetet arbetsgrepp. För minderåriga asylsökande som kommit utan vårdnadshavare är familjegrupphemmet och stödboendeenheten viktiga miljöer för uppväxt och utveckling. Sådan verksamhet där psykosocialt stöd ges hjälper barn och ungdomar att gå vidare i den nya och utmanande situationen.

Anställda vid boendeenheter kan läsa handboken för sig själva eller så kan handboken även användas för personalens kompetensutveckling. I handboken finns också flera bilagor till stöd för det praktiska arbetet.

Handboken om företrädande av minderåriga innehåller information om vägen till integration

Ett utländskt barn som kommer till Finland utan vårdnadshavare är omyndigt då barnet är minderårigt och behöver en laglig företrädare för att sköta många olika myndighetsärenden. Handboken om företrädande av minderåriga innehåller information och anvisningar till företrädare för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor här utan vårdnadshavare. Handbokens syfte är att underlätta och stödja företrädarnas arbete genom att redogöra för vissa huvudpunkter på vägen till integration när det gäller minderåriga utan vårdnadshavare.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: