Nordiskt samarbete om integration och inkludering

God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?

Utbildning, Arbete

17 nov 2022

Hur viktiga är kunskaper i svenska när arbetsgivare rekryterar? SNS presenterar ny forskning om arbetsgivares perspektiv på språkets betydelse i rekryteringsprocessen.

Att snabbt lära sig svenska framhålls ofta som en nyckel för att utlandsfödda ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Betydelsen av muntliga och skriftliga språkfärdigheter verkar dessutom ha ökat över tid, även i lågkvalificerade yrken.

SNS presenterar en ny rapport där författarna undersöker vilka svenskkunskaper som krävs för att få ett jobb och hur väl de utlandsfödda lever upp till dessa krav. Studien bygger på en enkätundersökning med svar från drygt 800 rekryterare samt registerdata om utlandsföddas svenskkunskaper.

Läs SNS:s rapport God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?
Titta på SNS:s webbinarium där forskningen presenteras

Om SNS
SNS är en oberoende ideell förening i Sverige som sammanför företrädare för näringsliv, förvaltning, akademi och politik. Med hjälp av brett forskarnätverk i Sverige och internationellt presenterar SNS kontinuerligt oberoende forskning i centrala samhällsfrågor.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: