Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?

Education, Work

17 Nov 2022

Hur viktiga är kunskaper i svenska när arbetsgivare rekryterar? SNS presenterar ny forskning om arbetsgivares perspektiv på språkets betydelse i rekryteringsprocessen.

Att snabbt lära sig svenska framhålls ofta som en nyckel för att utlandsfödda ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Betydelsen av muntliga och skriftliga språkfärdigheter verkar dessutom ha ökat över tid, även i lågkvalificerade yrken.

SNS presenterar en ny rapport där författarna undersöker vilka svenskkunskaper som krävs för att få ett jobb och hur väl de utlandsfödda lever upp till dessa krav. Studien bygger på en enkätundersökning med svar från drygt 800 rekryterare samt registerdata om utlandsföddas svenskkunskaper.

Läs SNS:s rapport God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?
Titta på SNS:s webbinarium där forskningen presenteras

Om SNS
SNS är en oberoende ideell förening i Sverige som sammanför företrädare för näringsliv, förvaltning, akademi och politik. Med hjälp av brett forskarnätverk i Sverige och internationellt presenterar SNS kontinuerligt oberoende forskning i centrala samhällsfrågor.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: