Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Fortsatt kjønnsdelt arbeidsmarked – men yngre generasjoner og innvandrere fra land utenfor EU reduserer kjønnsdelingen

Arbete, Integration

29 nov 2017

85 % av arbeidstakere i Norge jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke. Men yngre generasjoner og innvandrere fra land utenfor EU reduserer kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet, viser ny forskningsrapport.

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, viser en omfattende ny studie fra Institutt for samfunnsforskning. Kvinner er fremdeles overrepresentert i offentlig sektor, mens menn oftere jobber i privat sektor. Denne forskjellen har økt de siste 20 årene.

Unge og innvandrere reduserer kjønnsdelingen
Likevel skjer det endringer som bidrar til et mer kjønnsbalansert arbeidsliv:

Yngre arbeidstakere velger i mindre grad kjønnstradisjonelle yrker – selv om kjønnsforskjellene ofte øker når de blir eldre.

Innvandrere bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt. Dette skjer særlig fordi menn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oceania tar jobber i kvinnedominerte yrker som for eksempel renhold.
Kvinner og menn velger også generelt sett likere yrker nå enn for 10 år siden, ikke minst fordi flere kvinner jobber i tradisjonelt mannsdominerte yrker innen for eksempel finans og industri.

Få menn velger kvinneyrker

Når man ser på helheten går likevel endringene langsomt, fordi deler av arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. Innen helse, pleie- og omsorgstjenester, som utgjør 14 prosent av det norske arbeidsmarkedet, er 81,5 prosent av alle ansatte kvinner.

– Dersom vi ønsker et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, så hjelper det ikke bare å heie frem kvinner til å bli programmere eller ingeniører. Da trenger vi også at flere menn velger pleie- og omsorgsyrker eller inntar andre kvinnedominerte yrker, sier Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og CORE.

Läs mer på Institutt for samfunnsforsknings hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: