Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Flere i arbeid med Jobbsjansen

Arbete, Utbildning

27 apr 2018

Siden oppstart i 2005 og fram til utgangen av 2016, har over 1700 innvandrere fått jobb etter å ha deltatt i Jobbsjansen. Hjemmeværende innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe, og de gjør det spesielt bra.

Hele syv av ti hjemmeværende innvandrerkvinner kom i jobb eller utdanning etter fullført program i 2016, viser en ny rapport som Ideas2evidence har laget på oppdrag fra IMDi.

– Jobb gir uttelling for kvinnene selv, deres familier og for samfunnet. Gjennom Jobbsjansen ser vi at det nytter med målrettet innsats, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Mens norske kvinner er på verdenstoppen i sysselsetting, kommer mange innvandrerkvinner fra land der kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet er vesentlig lavere.

– Familier med kun én inntekt er svært sårbare. Jobbsjansen øker jobbmulighetene for kvinner som mangler norskferdigheter, relevant utdanning og arbeidserfaring, sier Rieber-Mohn.

– I enkelte miljøer er det forventet at kvinner skal være hjemme mens barna er små. Vi må sørge for å fange opp de kvinnene som ønsker å komme ut i jobb eller ta utdanning. Gjennom Jobbsjansen lykkes vi med dette, sier Rieber-Mohn.

Läs mer på IMBIs hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: