Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Familjer förenades i Sverige när Danmark införde strängare regler

Migration & utveckling

26 okt 2018

Strängare regler för familjeåterförening i Danmark gjorde att par som berördes flyttade till Sverige, visar en ny IFAU-rapport.

År 2002 infördes strängare regler för familjeåterförening i Danmark. Skärpningen gjorde det svårare för delar av den danska befolkningen att bilda par eller återförenas med en partner som inte var EU-medborgare.

Reformen innebar en högre sannolikhet för danska medborgare med utländsk bakgrund att lämna landet. Framförallt flyttade de till Sverige. Den geografiska närheten och de goda transportförbindelserna över sundet är troligen ett par förklaringar till detta, utöver den legala möjligheten för nordiska medborgare att återförenas eller bilda par i Sverige. Flest flyttade från Själland till (västra) Skåne.

– Effekten är tydlig, säger Mattias Engdahl som är en av flera rapportförfattare. Medan nästan inga i gruppen flyttade till Sverige före reformen migrerade cirka 350 individer per halvår till Sverige efter reformen. Det är inte många som andel av nyinflyttade utrikes födda till Sverige, men att utformningen av migrationspolitiken i ett land kan påverka migrationen till andra länder är klart.

Många återvänder till Danmark

Många som flyttade till Sverige flyttade tillbaka till Danmark igen efter familjeåterföreningen. Efter två år hade cirka 20 procent lämnat Sverige och efter åtta år hade hälften lämnat landet.

Hur mäts effekterna?

Rapportförfattarna studerar reformen med både danska och svenska registerdata. Registren täcker hela befolkningen över ett flertal år, vilket innebär att studien kan jämföra de som påverkades av reformen med de som inte påverkades både före och efter reformen hade införts.

Läs mer och ladda ner rapporten

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: