Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Arbete, Bostad, Ensamkommande unga, Sociala insatser, Utbildning

13 apr 2017

Regeringen har fattat beslut om propositionen Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Propositionen innehåller förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel.

Det är viktigt att behålla kontinuitet och ordning i mottagandet av asylsökande och nyanlända. Förslagen innebär att de tidsbegränsade uppehållstillstånden inte orsakar glapp i olika välfärdssystem.

Förslagen omfattar personer som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen som ansöker om ett nytt uppehållstillstånd. Förslagen omfattar även personer som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av något annat skäl, som exempelvis studier eller arbete, och som ansöker om ett nytt tillstånd på samma grund.

Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället ska inte behöva göra avbrott i den processen och återgå till mottagandesystemet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: