Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Det nordiska integrationssamarbetet fördjupas

Arbete, Bostad, Ensamkommande unga, Migration & utveckling, Sociala insatser, Utbildning

21 mar 2017

Finska kommunförbundet stod förra veckan värd för den årliga nordiska integrationsträffen för respektive kommunförbunds integrationssakunniga.

Nätverksträffen var historisk av två skäl, dels ordnades den för första gången i Finland och dessutom deltog Island för första gången. Man hade också bjudit in Nordiska ministerrådets integrationsanvariga Kristin Marklund för att höra hur det nordiska samarbetet ska intensifieras.

Mängden asylsökande har som känt minskat drastiskt i de nordiska länderna under 2016 förutom på Island. De norska kommunerna väntar på att ta emot asylsökande, bostäder finns, beredskapen är klar i kommunerna, men det kommer inga asylsökande. Speciellt stor är minskningen i antalet ensamkommande minderåriga. Norges främlingsfientliga minister Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) har strävat till att göra Norge oattraktivt för asylsökande. Norge tar däremot emot 3000 kvotflyktingar år 2017.

Läs mer på Kommuntorgets hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: