Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Byer bruker ulike strategier for å bosette flyktninger

Bostad

17 apr 2020

I storbyene bosettes nyankomne flyktninger både i kommunale og private boliger. Ulike faktorer avgjør hvilken modell som velges. Det viser ny rapport.

Hvordan flyktninger bosettes etter at de har kommet til Norge, antas å ha betydning for deres muligheter til å bli del av samfunnet. Tidligere så en på bosetting primært som å gi flyktningene et sted å bo, men nå forstås bosetting som ledd i en større integreringsprosess.

I tråd med regjeringens integreringsstrategi skal flyktninger bosettes spredt innad i den enkelte storby, slik at en unngår ytterligere etnisk segregering. Flyktninger – både enslige og familier – skal også bosettes på en måte som legger til rette for samfunnsdeltakelse. Det mangler imidlertid helhetlig og sammenlignbar kunnskap om hvordan flyktninger bosettes i storbyene.

Forskere ved OsloMet har derfor undersøkt hvilke strategier og praksiser fem storbyer i Norge bruker når de bosetter nyankomne flyktninger. De undersøkte byene er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Ved å intervjue flere kommuneansatte i de respektive kommunene, samt 30 flyktninger, har forskerne kartlagt om storbyene legger vekt på å bosette flyktninger på en måte som fremmer integrering og samfunnsdeltakelse. Det er også gjennomført en dokumentstudier av strategiske dokumenter på flyktningefeltet, samt at strateger innen flyktningebosetting har besvart en spørreundersøkelse i de fem byene.

– I alle storbyene er både det strategiske og utøvende nivået opptatt av god bosetting. God bosetting forstås som en bosetting som bidrar til å gi flyktningene trygge rammer og mulighet til å ta del i samfunnet. Det sier forsker og prosjektleder Susanne Søholt ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Last ned rapporten: Søholt, Astrup, Holm og Skrede (2020): Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand

Källa

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: