Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Arbets- och näringsministeriet har beviljat 600 000 euro till integrationsfrämjande arbete

Bostad, Sociala insatser

12 mar 2018

Målgruppen för det integrationsfrämjande organisationsarbetet är barn, unga och unga vuxna som kommit till Finland av humanitära skäl som minderåriga utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd.

I de finansierade projekten stöds verksamhet med vars hjälp man skapar sociala broar till det finländska samhället och dess sociala nätverk för barn och unga som har kommit till landet utan vårdnadshavare och beviljats uppehållstillstånd. Inom projekten ordnas till exempel stödpersons- och stödfamiljsverksamhet som baserar sig på frivillighet samt verksamhet som baserar sig på kamratstöd, tutor- och mentorrelationer.

Syftet med det statsunderstöd som arbets- och näringsministeriet delar ut är att främja det integrationsarbete som tredje sektorn utför.

Ansökningarna av organisationsunderstöd koordinerades av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Beskrivningar av de projekt som beviljats understöd finns publicerade på integration.fi.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: