Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Anbefaler regjeringen å øke antallet overføringsflyktninger

Bostad

28 sep 2017

Norske kommuner har mottakskapasitet og kompetanse på bosetting og integrering av flyktninger, og kommunene kan ta imot flere, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Til tross for den store flyktningkrisen i Sør-Europa, er antallet asylsøkere til Norge rekordlavt.

Den høye tilstrømningen av asylsøkere i 2015 bidro til sterk oppbygging av bosettingsarbeidet i Norge. Nå har situasjonen endret seg, og det kommer få asylsøkere til Norge. Dette påvirker kommunenes arbeid ved at asylmottak legges ned og færre bosettes.

– Når det i tiden fremover skal velges hvilke kommuner som skal bes om å ta i mot flyktninger, bør kriterier som erfaring, arbeidsmarkedssituasjon og dokumenterte resultater over lengre tid vektlegges. I tillegg kan kommunestørrelse være et relevant kriterium. Slik sikrer vi god integrering, sier Helgesen.

Lave bosettingstall for 2018

I 2016 ble det bosatt 15.300 personer, det høyeste antallet noensinne. Ut fra tidligere prognoser ble kommunene forespeilet at bosettingstallet de nærmeste årene ville være på samme nivå. Dette ønsket kommunene å imøtekomme, og det er nå bygget opp et omfattende tjenesteapparat for flyktninger i nesten alle kommuner.

Läs mer på KS hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: