Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

1 293 ensamkommande väntar på tillfällig åldersbedömning – nu har nya lagen trätt i kraft

Ensamkommande unga

8 maj 2017

Från och med den här veckan ska Migrationsverket göra en "tillfällig" åldersbedömning när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Den nya lagen gäller dock bara de 1 293 personer som har sökt asyl från den 1 februari i år och inte de 15 600 ensamkommande som har sökt asyl tidigare men ännu inte har fått sina ansökningar hanterade.

Den ny lagen innebär att att den tillfälliga åldersbedömningen ska genomföras om den asylsökandes identitet inte är “tveklöst klarlagd” och där det inte är “helt uppenbart” att personen är vuxen eller barn.

Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter det att asylansökan har lämnats in.

Medicinsk åldersbedömning

I de fall Migrationsverket bedömer att en tillfällig åldersbedömning ska göras ska den asylsökande också erbjudas en medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket ansvarar sedan rent medicinskt för själva åldersbedömningen som blir ett ett komplement till övrig bevisning om den asylsökandes identitet.

Den medicinska åldersbedömningen är frivillig men det är å andra sidan den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder och identitet.

Kan överklagas till domstol

Migrationsverkets tillfälliga beslut om ålder kan överklagas till migrationsdomstolen och Domstolens beslut gäller tills Migrationsverket har fattat sitt slutliga asylbeslut där det också ska lämnas en slutlig åldersbedömning. Denna görs med hjälp av alla uppgifter som har kommit fram i ärendet.

Den slutliga åldersbedömningen upphäver den tillfälliga åldersbedömningen och den asylsökande kan överklaga både asylbeslutet och den slutliga åldersbedömningen till domstol.

Gränsen 1 februari gäller

Förra veckan fanns det 1 293 ensamkommande asylsökande barn inskrivna hos Migrationsverket med öppna asylärenden från och med 1 februari i år. Antalet ensamkommande asylsökande barn med öppna asylärenden som lämnat in sin asylansökan före 1 februari vad vid samma tidpunkt cirka 15 600.

Läs mer på Dagens Juridiks hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: