FacebookXLinkedInEmailPrint

Foredragsholdere


Porträtt av Sofia Tillman

Sofia Tillman

Sofia Tillman är processledare för social hållbarhet och är involverad i arbetet med att göra Göteborg till en bättre stad att åldras i med stöd av handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg.

Porträtt av Åsa Wallin

Åsa Wallin

Åsa Wallin är projektledare för Östersunds arbete med att bli en mer åldrandevänlig kommun. Östersund genomför just nu en nulägesanalys av hur äldre och personer med olika funktionsnedsättningar upplever att det är att leva i kommunen idag.

Porträtt av Anne Marie Slaikjær

Anne Marie Slaikjær

Anne Marie Slaikjær er konsulent for Esbjerg Kommune og arbejder med Seniorpolitik og Værdighedspolitik. Siden foråret 2020 har hun også arbejdet med smitteopsporing og indsatser til bekæmpelse af COVID-19.

Porträtt av Monica Enge Ericsen

Monica Enge Eriksen

Monica Enge Eriksen er spesialrådgiver i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune og arbeider blant annet med aldersvennlig by.

Porträtt av Jens Berg

Jens Berg

Jens Berg är ett kommunikationsproffs, som bland annat har jobbat som chefredaktör för tidningen Hufvudstadsbladet. I dag driver han sitt eget företag Montem, som är specialiserat på framtidsfrågor och kommunikation.

Porträtt av Kenny Jansson

Kenny Jansson

Kenny Jansson är samordnare för Uppsalas arbete för att bli en mer äldrevänlig/åldersvänlig kommun. Ansvarar för kommunens program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun

Porträtt av Ann-Charlotte Jansson

Ann-Charlotte Jansson

Ann-Charlotte Jansson är projektledare för Gävle – en äldrevänlig kommun, som bland annat jobbar med en kommande handlingsplan och en stödlinje för Corona.

Porträtt av Anne-Berit Rafoss

Anne Berit Rafoss

Anne Berit Rafoss är projektledare på Senteret for et aldersvennlig Norge, som är en del av den norska regeringens kvalitetsreform för äldre, Leve hele livet.

Porträtt av Aila Määttä

Aila Määttä

Aila Määttä arbetar som projektledare och senior rådgivare vid Nordens välfärdscenter. Hon leder projektet Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden.

Porträtt av Jessica Gustafsson

Jessica Gustafsson

Jessica Gustafsson är kommunikationsrådgivare vid Nordens välfärdscenter. Hon arbetar främst med frågor gällande äldre och folkhälsa.

Følg os på sociale medier: