Om publikationen

Brukarinflytande i Norden

En kunskapssammanställning om metoder och effekter inom välfärdssektorn
 
Utgiven av
Nordens välfärdscenter
© December 2022
ISBN: 978-91-88213-99-0
https://doi.org/10.52746/HVHQ9893

Projektledare: Lars Lindberg
Författare: Jens Ineland
Ansvarig utgivare: Eva Franzén
Redaktör: Lars Lindberg, Marie Sjölind
Bilder: Mostphotos, Unsplash
Grafisk design: ETC Kommunikation
Nordens välfärdscenter
Box 1073, SE-101 39 Stockholm
Besöksadress: Svensksundsvägen 11A
Tel: +46 8 545 536 00
info@nordicwelfare.org
Nordens välfärdscenter
c/o Folkhälsan
Topeliusgatan 20
FI-00250 Helsingfors
Tel: +358 20 741 08 80
info@nordicwelfare.org
Go to content