FILTRERA:

Rökning är fortfarande en utmaning i Norden

Trots att rökningen gått ner på många håll i världen är tobak och rökning fortfarande ett stort problem. Tobak dödar hälften av dess användare, mer än 7 miljoner människor varje år.

Mer än 6 miljoner av de dödsfallen är en följd av direkt användning av tobak, medan 890 000 är resultatet av att icke-rökare har blivit utsatta för passiv rökning. Omkring 80 procent av världens 1,1 miljarder rökare bor i låg- och medelinkomstländer, enligt uppgifter från WHO.
I Norden har andelen som röker dagligen minskat markant de senaste 50 åren, men fortfarande är rökning ett problem: över 30 000 personer dog av tobaksrelaterade sjukdomar 2016,
Röktrenden är fortfarande nedåtgående i Norden, men minskningen sker inte längre i samma takt som tidigare.

Läs mer om rökavvänjning i Norden i Nordens välfärdscenters rapport Rygeafvænning i Norden. 

Artikel

”Rökning har haft extremt låg politisk prioritet i Danmark”

rökning, røyking, rygning, Tema: Tobak, tobakk, tobaksprevention, 20 sep 2018

Nyhet

Också rökare vill begränsa tillgången på tobak

rökning, røyking, rygning, Tema: Tobak, 30 apr 2018

Artikel

Hvad har tobak og FN’s verdensmål med hinanden at gøre?

rökning, rygning, Tema: Tobak, 19 apr 2018

Följ oss på sociala medier: