Sommarsnackisar 2022

Alkohol, Narkotika, Tobak

Mikaela Lindeman, redaktör
Publicerad 10 aug 2022

PopNAD har legat i hängmattan, men rusmedelsfältet tar aldrig semester. Här är tre diskussioner värda att känna till som pågick under sommarmånaderna 2022:

Finland dryftar brukarrum 

Diskussionen om så kallade brukarrum, dvs utrymmen där människor som använder droger kan göra det i en ren miljö under övervakning av sjukvårdspersonal har gått het under sommarmånaderna. Nuvarande lagstiftning tillåter inte innehav eller användning av narkotika, men nya siffror  visar att Finland har högst dödlighet bland unga missbrukare i hela Europa.

Som ett led i att åtgärda den dystra statistiken förespråkar nu bland annat Institutet för Hälsa och Välfärd,  Polisstyrelsen och ett antal ledande politiker med familje- och omsorgsminister Aki Lindén i spetsen försök med brukarrum.  

Tanken har även stöd bland den breda opinionen. Ett medborgarinitiativ med över 50 000 underskrifter kommer att behandlas av riksdagen.

Island liberaliserade sin alkohollagstiftning 

Island har klubbat igenom en ny lag som tillåter försäljning av alkohol vid bryggerier och andra produktionsanläggningar, så länge säljaren innehar en licens samt tillverkar mindre än en halv miljon liter alkohol under ett kalenderår. Den första juli trädde de nya reglerna i kraft, lagom inför turistsäsongen. Den isländska alkohollagen uppdaterades senast 1989.  

Sverige tar ett hårdare grepp om vitt snus 

Sverige har under sommaren infört åldersgränser för så kallat vitt snus – det vill säga snus som inte innehåller tobak, men nog nikotin. CAN har nyligen publicerat en ny rapport om användandet av vitt snus – läs mera om den i tidningen i Alkohol & Narkotika.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint