Reseinförseln av svagare alkoholdrycker till Finland ökade – totalinförseln sjönk

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 4 mar 2020

Finländare importerade totalt sett mindre alkohol från utlandet ifjol än året innan, men importen av svagare alkoholdrycker steg, visar färska siffror.

Reseinförseln av alkohol, omräknad till hundraprocentig alkohol, minskade med 12,4 procent i fjol, i jämförelse med året innan.  När det gällde litermängden växte införseln något, resenärerna förde alltså med sig mindre starka drycker och mer svaga drycker.

Den största delen av alkoholen som finländarna för med sig kommer från Estland eller Estlandsfärjan. Införseln från Lettland har ökat.

−Det ser ut som om en del av den alkohol som tidigare köptes i Estland, eller på färjorna, nu köps i Lettland, säger alkoholforskare Thomas Karlsson på THL.

Sammanlagt förde finländarna in 61,4 miljoner liter alkoholdrycker i fjol. Av dem var 44,1 miljoner liter bryggeriprodukter, 10,7 miljoner liter svaga viner, och 1,1 miljoner liter något däremellan. Införseln av starka alkoholdrycker minskade från 7,5 miljoner liter till 5,5 miljoner liter.

Största delen av resenärerna, 58 procent, förde ändå inte några alkoholdrycker alls med sig. Den här andelen har ökat under en längre tid.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint