NRK: Vilseledande marknadsföring av OxyContin i Norge

Narkotika

Sebastian Dahlström , frilansjournalist
Publicerad 22 feb 2023

I Norge ökar överdoserna till följd av bruk av opioider . Det norska public service-bolaget NRK avslöjar att läkemedelsföretaget Mundipharma i åratal har brutit mot de norska reklamreglerna i sin marknadsföring av den smärtstillande opioiden OxyContin. Samma läkemedel, och samma koncern, är starkt kopplade till den pågående opioidkrisen i USA.

Överdoser till följd av opiodbaserad smärtstillande medicin har ökat i Norge under de senaste 10–15 åren. Från att ha spelat en relativt liten roll har dessa preparat kommit att dominera överdosstatistiken.

– Numera orsakar den här typens läkemedel fler överdoser än heroin och metadon tillsammans. Nästan hälften av de som dör till följd av en överdos i Norge har överdoserat på receptbelagd smärtstillande medicin.

Det säger drogforskare Thomas Clausen, professor vid senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF) vid Oslo Universitet. 

Det totala antalet personer som nyttjar opiodbaserad medicin har varit rätt så konstant i Norge under de senaste åren. Men antalet som kontinuerligt äter den här typens tabletter har ökat med omkring 10 000 personer mellan åren 2011 och 2019, visar en kartläggning i den norska läkarföreningens tidskrift (läs mera här och här). Detta betyder att läkare tenderar att i allt högre grad ordinera den här typens mediciner. 

– Statistiken över överdoser följer samma kurva som utskrivningen av de här läkemedlen, säger Clausen.

En miniversion av skandalen i USA

Opioidkrisen i USA, som har skördat över en halv miljon människoliv under drygt två decennier,  utlöstes efter att starkt beroendeframkallande opioidbaserade läkemedel skrevs ut för lättvindigt. En av de centrala aktörerna var läkemedelsföretaget Purdue Pharma som stod bakom läkemedlet OxyContin.

Purdue Pharma ansökte om konkurs år 2019. I samband med ett flertal rättegångar har företaget medgett att de i marknadsföringen av OxyContin tonat ner medicinens beroendeframkallande egenskaper. Historien om företaget och ägarna, familjen Sackler, har även dramatiserats i den populära serien Dopesick. 

I december 2022 kunde det norska public service-bolaget NRK avslöja att en liknande historia i all tysthet har utspelats i Norge, där både patienter och läkare har vilseletts att tro att OxyContin är mindre beroendeframkallande än vad läkemedlet de facto är. 

Som drogforskare var Thomas Clausen väl förtrogen med läkemedelsbolagens falska marknadsföring i USA. Han blev förvånad över att något liknande kunnat ske i Norge. 

– Jag trodde att de norska myndigheterna skulle fånga upp den här typen av falsk reklam.

Allvarligt brott mot reklamreglerna

I Norge, precis som i resten av Europa och i Asien, marknadsförs OxyContin av företaget Mundipharma. Mundipharma är Purdue Pharmas systerbolag, som också ägs av familjen Sackler. 

NRK har låtit experter vid det norska läkemedelsverket undersöka den reklam som Mundipharma har producerat på norska under åren 2001–2009. Experternas utlåtande är att bolaget gjort sig skyldig till ett allvarligt brott mot reklamreglerna.

Granskningen visar att företaget har tonat ner OxyContins beroendeframkallande egenskaper. Dessutom har man riktat sig till patientgrupper som inte har akuta smärtor av det slag som vanligtvis brukar behandlas med den här typens läkemedel.

Enligt den granskande gruppen vid läkemedelverket i Norge har Mundipharma i sina marknadsföringsbroschyrer helt låtit bli att nämna OxyContins beroendeframkallande egenskaper. Falsk marknadsföring har också bedrivits i tidningsannonser samt i den norska förteckningen över mediciner, Felleskatalogen. 

– Felleskatalogen används som ett uppslagsverk av läkare när de skriver ut medicin. Här finns information om olika läkemedels effekter och biverkningar. Som läkare utgår man ifrån att informationen i Felleskatalogen är riktig, säger Thomas Clausen.

Det är läkemedelsföretagen själva som står för texterna i katalogen, men de bör bygga på den produktbeskrivning som läkemedelsverket i Norge har godkänt. 

Men i fallet OxyContin gick Läkemedelsverkets produktbeskrivning och texten i Felleskatalogen kraftigt isär. Medan Läkemedelsverket starkt betonade medicinens beroendeframkallande egenskaper, hade den informationen flyttats ner och mjukats upp i den version som Mundipharma skrivit för Felleskatalogen. Mundipharmas version ingick i Felleskatalogen i 14 år innan felet uppdagades och korrigerades ..

Knappast det enda fallet i sitt slag

Professor Thomas Clausen säger att de norska läkarna i regel är väl förtrogna med de problem som opioidbaserade smärtstillande läkemedel kan föra med sig. Men samtidigt skrivs allt mer av de här läkemedlen ut, så frågan är om här hänger ihop med den vilseledande reklamen.

– Man kan inte påvisa ett kausalt samband. Men eftersom reklam där man tonat ner risker och framhävt de goda sidorna med OxyContin har riktas till läkarkåren kan man anta att det finns ett samband, säger Clausen.

Mundipharma är inte det enda bolaget som marknadsför läkemedel av den här typen, så Thomas Clausen understryker att de knappast står ensamma bakom den ökade användningen av opioidbaserad smärtstillande medicin. 

– Det är klart att de här företagen utnyttjar det handlingsutrymme de får. Det är sannolikt inte unikt för Mundipharma. Man kan anta att andra aktörer på marknaden utnyttjar liknande metoder.

Att det här fallet skulle vara unikt för Norge tror Clausen inte heller.

– Alla de nordiska länderna har en hög nivå på den offentliga myndighetskontrollen. Om det här kunde ske i Norge är det inget som säger att det inte skulle kunna ske i något annat nordiskt land. 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint