Ökad ordinering av läkemedel risk för droganvändare

Narkotika

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 14 jan 2019

Drogrelaterade dödsfall har under 2000–talet stigit i Finland. Det är den nästvanligaste dödsorsaken bland män under 40 år. I helgen disputerade Sanna Rönkä om drogrelaterade dödsfall.

Opioidkrisen i USA är ett välkänt faktum. Enligt Sanna Rönkä kan ordinerade läkemedel innebära stora risker även i Finland, speciellt för dem som redan använder illegala droger. Det finns ett tydligt samband mellan drogrelaterade dödsfall och den ökade mängden läkemedel som ordineras och brukas. De läkemedel som ska bota sjukdomar innebär i själva verket en stor risk i en droganvändares händer.

– Resultaten visar att avlidna droganvändare ofta haft en riklig mängd mediciner i sig. Det betyder ju att de medicinskt sätt i princip fått det de behöver. Men eftersom det ändå varit frågan om drogrelaterade dödsfall så kan man fråga om dessa personer har fått rätt vård, säger Sanna Rönkä på Helsingfors universitets webbplats.

Arbetslöshet, invalidpension, skilsmässor och låg utbildning är en stor faktor kring drogrelaterade dödsfall.

– Även om dessa inte ensamma är orsak nog till drogrelaterade dödsfall så finns det ett klart samband. Speciellt droganvändare med invalidpension har många receptbelagda mediciner som lett till döden, säger Rönkä.

I undersökningen kan droganvändarna ha haft upp till tio olika ämnen i systemet. Enskilt är dessa mediciner inte farliga men då de kombineras med många andra kan det få katastrofala följder. Rönkä betonar vikten av att fånga upp specifikt de unga som löper risk för marginalisering eftersom det ofta är redan i det skedet som drogerna kommer med i bilden.

– Vi borde också trygga tillgången till vård för drogberoende, att tröskeln är låg för att både söka och få hjälp och att vården motsvarar behoven.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint