Alkoholskadade barn mår dåligt i vuxen ålder

Alkohol

Jenny Rangmar , FD, Göteborgs universitet
Publicerad 27 jun 2017

Barn vars mammor dricker alkohol under graviditeten kan födas med hjärnskador som till exempel kan ge svårigheter i skolan och med kompisar. Senare när barnen blir vuxna kan de tidigt grundlagda problemen få konsekvenser för hur de mår och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, visar en studie vid Göteborgs universitet.

De svårigheter och funktionsnedsättningar som medfödda skador av alkohol kan ge barn är ganska välstuderade. Däremot är mindre känt om de långsiktiga effekterna, alltså hur de personer som skadades som foster av att deras mamma drack alkohol under graviditeten, har det i vuxen ålder.

I en studie vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet ville vi ta reda på mer om just det – hur gick det sen för de alkoholskadade barnen? Dessutom ville vi fråga de personerna själva hur de upplever att det har gått för dem.

Intervju av vuxna med FAS

Vi bjöd in tjugo vuxna med diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS), som är den diagnos som barn med specifika symptom kan få om deras mamma har druckit alkohol under graviditeten, för medverkan i en studie. Vi använde den strukturerade intervjun Addiction Severity Index för att undersöka deras egen uppfattning om hur svåra deras problem var.

Frågorna de fick var exempelvis: ”Äter du regelbundet något läkemedel som du har ordinerats för fysiska problem?” och “Har du tidigare/nyligen upplevt allvarlig depression/ångest?” och “Har du någonsin druckit alkohol?”. Frågorna handlade till exempel om problem inom områdena alkohol, narkotika, kriminalitet, fysisk och psykisk hälsa.

Svar på frågorna

De vuxna med FAS hade inte problem med missbruk av alkohol och narkotika, men de berättade att de hade stora problem med depression och självmordstankar. Däremot upplevde de inte att de hade fysiska hälsoproblem i särskilt stor utsträckning, men antalet dagar de haft sjukfrånvaro på grund av fysiska hälsoproblem var ändå stort.  De flesta i gruppen hade inte begått något brott, men majoriteten av de vuxna med FAS hade erfarenheter av att vara offer för brott.

Problemen kan undvikas

Många av dem som skadades som foster av att deras mamma drack alkohol under graviditeten mår dåligt i vuxen ålder och har genom livet upplevt ångest, depression och självmordstankar. Eftersom FAS orsakas av att mamman dricker alkohol under graviditeten skulle de här problemen kunnat undvikas. Det är också anledningen till att gravida kvinnor rekommenderas att avstå från att dricka alkohol under graviditeten. På det sättet utesluter man helt risken för att barnet får medfödda skador av alkohol.

 

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint