Nätverket Krogar mot Knark fokuserar på usla ursäkter

Narkotika

Johanna Gripenberg & Frida Bergenblad
Publicerad 29 mar 2023

Nätverket Krogar mot Knark (KmK) har återstartats efter pandemin. Innan årsskiftet 2022/2023 lanserades en kampanj för att motverka droganvändning på krogen. Krogar mot Knarks kampanj vill visa hur kokain, cannabis och andra droger inte bara påverkar den egna hälsan utan även vår omvärld. Gängkrig, mord, finansiering av terrororganisationer, skövlad regnskog och barnarbete är del av kampanjens budskap.

I arbetet för att minska användandet av narkotika i krogmiljön i Stockholm har krog- och hotellbranschen gått ihop i en gemensam kampanj där de visar hur droganvändningen påverkar samhället och omvärlden. Tidigare antidrogkampanjer har ofta fokuserat på de negativa konsekvenserna som droger har på individens hälsa. Budskapen i de kampanjerna har visat sig vara lätta att bortse ifrån och hitta ursäkter för.

Vad är syftet med KmK-kampanjen?

Syftet är främst att sprida kunskap om de konsekvenser som droganvändandet för med sig och som långt ifrån alla känner till eller tänker på. Därigenom vill Krogar mot Knark bidra med en tankeställare samt ett viktigt perspektiv i debatten. Kampanjen är del av Krogar mot Knarks arbete för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön.

Hur kan målgruppen nås på ett nytt sätt?

Målgruppen består främst av unga vuxna som befinner sig i krogmiljön, i arbetet eller privat. Många i målgruppen vill göra medvetna och kloka val. Det kan handla om att man köper ekologisk mat, kläder på second hand, minskar sin köttkonsumtion och försöker välja tåg istället för flyg. Samtidigt tänker inte alla på att även droger påverkar samhället och världen på ett negativt sätt. I den här kampanjen ville Krogar mot Knark uppmärksamma målgruppen på vilka konsekvenser narkotikaanvändandet har. Fokus har därför varit att visa på hur det bidrar till finansiering av terrororganisationer, gängkrig, mord, skövlad regnskog och barnarbete. Budskapen i kampanjen är baserade på flera rapporter och studier som visar hur droger påverkar betydligt fler än de som använder drogerna. Läs mer om kampanjbudskapen och källorna på www.krogarmotknark.se.

Hur togs KmK-kampanjen fram?

Kampanjen har tagits fram av Krogar mot Knarks arbetsgrupp tillsammans med reklambyrån Åkestam Holst under hösten 2022. Arbetsgruppen leds av Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) och består av representanter från krog- och hotellbranschen, samt myndigheter. Slutprodukten blev sex huvudbudskap med det gemensamma temat usla ursäkter. Ett exempel på budskap är: “Jag stöttar bara barnarbete när det finns något att fira. Vissa saker är svåra att ursäkta. Som att kokain framställs i miljöer där barn används som arbetskraft. Läs mer på krogarmotknark.se.”

KmK-kampanjen syns i gatubilden

Synlighet och emottagande av kampanjen

Kampanjen har bestått av flera olika delar. En betydande del har bestått av kampanjmaterial på cirka 100 Krogar mot Knark-anslutna hotell, barer och krogar i Stockholm. Dessutom har kampanjen visats på digitala utomhusskyltar, kulturtavlor, affischering på stan, helsidor i morgon-, kvälls- och veckopress, sociala medier och som radioreklam.

Kampanjen togs emot väl och har fått stor uppmärksamhet både bland kroggäster och allmänheten. Representanter från STAD, polisen och krogbranschen blev inbjudna till TV4 Nyhetsmorgon och olika radiokanaler för att prata om kampanjen. Flera redaktionella- och debattartiklar skrevs och ett nytt uttryck – knarkskam – debatterades både i artiklar och radioprogram. Ett annat resultat av kampanjen är att STAD har blivit kontaktade av kommuner runt om i landet som vill vara en del av arbetet och kampanjen. De beskriver narkotika i krogmiljön som ett stort problem och de vill ha hjälp av STAD att starta upp ett Krogar mot Knark-arbete lokalt.

Planer framåt?

För att vara med i Krogar mot Knark-nätverket ska medlemmarna uppfylla ett antal kriterier. Bland annat ska de ha en skriftlig drogpolicy och tillhörande handlingsplan, ta ett aktivt och offentligt ställningstagande mot narkotika och utbilda sin personal. STAD som samordnar Krogar mot Knark-arbetet i Stockholm utökar antalet utbildningstillfällen under året och kommer fortsätta att stötta befintliga och nya medlemmar. Krogar mot Knarks arbetsgrupp planerar ytterligare kampanj-satsningar för att belysa de problem som narkotika skapar i krogmiljön och samhället i stort.

 

Artikeln är skriven av

Johanna Gripenberg, forskare och chef STAD

Frida Bergenblad, samordnare STAD

på uppdrag av PopNAD

 

Läs också PopNADs förra artikel om Krogar mot Knark, publicerad 2018 här.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint