Han vill störta monopolet

Alkohol

Publicerad 2 dec 2015

Vilhjálmur Árnason från Självständighetspartiet är på korståg mot det isländska alkoholmonopolet. Han tycker att alkoholförsäljning inte hör till statens uppgifter och föreslår att monopolet läggs ner. Han har redan 28 röster av parlamentets 63 bakom sig och tänker inte ge upp innan monopolet är nedlagt. popNAD har träffat Árnason för att höra om varför detta lagförslag har blivit hans hjärtesak.

 

Vilhjálmur Árnason är nykterist, före detta polis och hemma från den isländska landsbygden. Han sitter i det isländska parlamentet på Självständighetspartiets lista (Sjálfstæðisflokkurinn) och har lämnat in ett lagförslag om all slopa alkoholmonopolet Vínbúðin.

– Jag vill ha fri handel, säger Árnason klart och tydligt som första orsak.

– Små butiker skulle gynnas av att få sälja alkohol och det skulle ge liv till handeln på landsbygden.

Han kritiserar monopolet för att bara öppnas bredvid stora butikskedjor, vilket dödar småbutikerna som inte kan konkurrera.

– Det är inte rättvist helt enkelt. Om försäljningen släpps fri så kommer utbudet antagligen att bli sämre på landsbygden, ja, men det kommer att öka handeln. Problemet är att offentliga medel nu sätts på att förse butiker på landsbygden med ett stort utbud och staten betalar för transporten.

 

Jag kommer att fortsätta tills det går igenom…

 

Árnason anser att monopolen öppnar nya butiker överallt och att steget till att släppa handeln fri inte är långt. Det är något som han får medhåll från bland andra Þórarinn Tyrfingsson, överläkare på Islands största sjukhus för beroendebehandling SÁÁ. Han anser att frågan om monopolens vara eller inte vara är oviktig eftersom alkohol redan är så lättillgängligt.

Árnason är mån om att understryka att det är bara formen på försäljning han vill ändra, inget annat. Skatterna, försäljningstiderna, åldersgränserna och reklamförbudet kommer att vara de samma.

– Jag tror att det här kunde påverka alkoholkulturen på Island. Fylledrickandet kommer att minska, och man kommer att börja dricka mer vardagligt.

Hur kommer större tillgänglighet av alkohol att ändra alkoholkulturen?

– Med monopol så passar många på att köpa mycket åt gången. Om det finns i vanliga butiker så köper man då man behöver.

Árnasons lagförslag har behandlats av parlamentet en gång och han hoppas att den slutgiltiga röstningen ska ske i april. Det skulle betyda att handeln släpps fri från och med september 2016. Vínbúðin skulle hållas kvar ett år under en försöksperiod, men skulle sedan stängas om allt går enligt Árnasons planer.

Vad med hälsoriskerna? Forskning har visat att konsumtionen ökar då tillgängligheten ökar.

– Tillgängligheten är en liten aspekt av vad som påverkar konsumtion. Den stora påverkan kommer från köpkraften. Jag vill bara ändra på vem det är som säljer, inget annat. Reglerna för försäljning kommer att hållas desamma.

Vad med ålderskontroll? Monopolen i Norden är kända för att strikt hålla fast vid åldersgränsen. Tror du det finns en risk att försäljningen till minderåriga ökar om försäljningen släpps fri?

– Det är större sannolikhet för privata butiker att följa reglerna då deras rykte står på spel. De vill inte ha dålig publicitet från att sälja till unga. Det kommer antagligen att ändras lite, men inte mycket.

Kommer ni att öka kontrollen av åldersgränserna?

– Idag går en procent av skatterna till preventions- och hälsoarbete, den nya lagen skulle ändra andelen till fem procent.

 

Stöd för att hålla starkspriten kvar i monopolet

En färsk gallup utförd av public service-bolaget RÚV visar att de flesta, 67 procent, inte stöder försäljning av starksprit i matbutiken. Däremot är siffrorna jämnare då det kommer till vin och öl i matbutikerna – 41 procent är för medan 47 procent är emot. Monopolets vara eller icke vara är en ideologisk fråga som också delar generationer. Bland dem som är 40 år eller yngre är majoriteten för alkoholförsäljning i matbutikerna.

– Islänningarna blir liberalare. De unga i parlamentet är de som aktivast stöder förslaget, säger 35-åriga Árnason.

Kommer lagen att gå igenom?

– Jag tror den går igenom. De som är emot lagen försöker fördröja förslaget så att vi inte hinner behandla den. Jag har 28 ledamöter som stöder lagförslaget och några som är osäkra. Några kommer inte att rösta, så jag tror det går igenom.

Varför är det här inte ett förslag från regeringen om den har så stark uppbackning?

– Regeringen är inte enig om detta. Många från Framstegspartiet (Framsóknarflokkurinn) är emot förslaget vilket gör frågan svår för regeringen. Jag tror också att det kommer att bli svårt för några av ministrarna att rösta på den här frågan.

Vad händer om lagförslaget inte går igenom?

– Jag kommer att fortsätta tills det går igenom.

 

Vänstern tvekar på lagförslagets stöd

Ögmundur Jónasson, parlamentariker för Vänsterpartiet – de gröna (Vinstrihreyfingin – grænt framboð), är inte säker på att stödet för lagförslaget är så starkt som Árnason påstår. Jónasson är en av de starkaste kritikerna till förslaget.

– Jag är tveksam på att lagförslaget går igenom, trots att många säger att de stöder det. Detta är ett lagförslag som också är kritiserat från högern, säger Jónasson som tror att förslaget faller då det kommer till den slutgiltiga röstningen.

– Vi borde inte ändra på ett system som fungerar. Forskning visar att begränsad tillgång betyder mindre konsumtion. Monopolet är helt i linje med Hälsodirektoratets rekommendationer. Varför skulle vi slopa monopolet om det finns en risk för att det försämrar folkhälsan?

– Det här är helt och hållet en fråga om pengar. Det är handelsintressen som driver frågan fast det borde vara en fråga om folkhälsa, säger Jónasson.

text&foto Julius von Wright

Publicerad 2.12.2015 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint