Barrierer for sygeplejersker for at tale med patienterne om alkohol

Alkohol

Publicerad 3 okt 2016

Der er stadig mange barrierer for sygeplejesker for at tale om alkoholforbrug med patienterne på de danske hospitalsafdelinger og måske er sygeplejerskerne i virkeligheden den største barriere for sig selv. Denne undersøgelse viser dog også at sygeplejesker kan trænes til at italesætte alkohol ved at deltage i et screeningsprojekt.

Ca. 20 % af de indlagte patienter på de danske sygehuse har et overforbrug af alkohol. Derfor møder de fleste sygeplejersker hver dag patienter med et for højt alkoholforbrug. Alkoholforbruget kan være direkte eller indirekte grundt til patientens indlæggelse og det kan være med til at komplicere indlæggelsesforløbet. Derfor er det vigtigt at hospitalspersonalet er opmærksomt på patienternes alkoholforbrug, at de tør at italesætte det og hvis nødvendig henvise patienten til den lokale alkoholbehandling.

Men snakker sygeplejersker med patienterne om alkohol?

Problemet er at vi ikke ved om sygeplejerskerne normalt snakker med patienterne om alkoholforbrug. Resultaterne fra vores interviews med sygeplejersker viste at der både var faktorer som virker som en barriere og faktorer som virker fremmende, for at sygeplejerskerne italesætter patienternes alkoholforbrug. Resultaterne grupperede sig i fire kategorier som relaterede sig til sygeplejersken selv, til afdelingen, til patienten og til The Relay Study.

 

 

Blandt barrierene kan nævnes at sygeplejerskerne følte at det var sværere at tale med de unge patienter om alkoholforbrug, fordi det i Danmark er naturligt at man som ungt menneske indtager meget alkohol. Desuden synes de også at de ældre skulle have lov til at drikke det de ville, også selvom det betyder at de drikker for meget. En anden vigtig barriere var tidsmangel på afdelingen. Derfor er det vigtigt at sygeplejerskerne bliver oplært i de rigtige metoder til at tilgå emnet, men også at ledelsen på afdelingen prioritere alkohol som indsatsområde.

Alle sygeplejersker var positive over at indgå i et screeningsprojekt og de fandt det meget positivt at samarbejde med specialister fra den lokale alkoholbehandling, og de kunne godt se dem indgå som et fast tilbud til patienterne på afdelingen, på højde med fx diætister.

Sygeplejersker må oplæres i metoder

Det er vigtigt at få fokus på alkoholforbrug på de somatiske afdelinger, men der er mange steder man skal sætte ind før at sygeplejerskerne føler sig klædt på til at tage snakken op med patienten. Denne undersøgelse viste at det først og fremmest er vigtigt at klæde sygeplejersken ordenligt på til at italesætte alkoholforbrug. De skal oplæres i metoder som virker motiverende frem for konfronterende. Derudover skal der være opbakning blandt lægerne og ledelsen på afdelingen. Andre undersøgelser har vist at patienterne ikke har noget imod at blive spurgt til deres alkoholforbrug under indlæggelse og at de lige frem forventer at det bliver italesat. Derfor at det bare med at komme i gang med at italesætte alkoholforbrug for patienterne, for denne undersøgelse peger også på at jo mere erfaring sygeplejerskerne får med det, jo nemmere bliver det.

Rikke Hellum
Enheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk Universitet

Publisered 3.10.2016

FacebookXLinkedInEmailPrint