FILTRERA:

Att testa och använda droger blir allt vanligare

Narkotika

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 25 feb 2019

Enligt en enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort blir det fortsättningsvis vanligare att testa och använda droger i Finland. Cannabis är den vanligaste drogen bland finländare och experimenterande med cannabis har blivit fyra gånger så vanligt sedan 1992 med en ökning från 6 procent till 24 procent 2018. På andra plats kommer läkemedelsanvändning. Under fem procent av den finska befolkningen har prövat på andra droger som till exempel ecstasy och amfetamin, som är de vanligaste bland de övriga drogerna.

Särskilt bland unga vuxna i åldern 25–34 är det vanligare att prova och använda droger. 45 procent av de svarande i enkäten uppgav att de någon gång provat på olaglig narkotika. Även i åldersgruppen 35–44 hade narkotikaexperiment blivit vanligare medan siffran sjunkit något i åldersgruppen 15–24.

– I och med att det fortsätter att bli vanligare att man provar och använder narkotiska medel, ökar sannolikt också olika skadeverkningar och servicebehovet bland dem som använder narkotika. Det behövs nya metoder, verksamhetssätt och strategier för att hantera situationen, säger Pekka Hakkarainen, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) till THL:s webbsida.

Läs mera på THL:s webbplats.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

befolkning, cannabis

Följ oss på sociala medier: