Andelen helnyktra studenter fortsätter att öka i Finland

Alkohol, Narkotika, Tobak

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 14 feb 2017

Enligt en undersökning som den finländska Studenthälsan har gjort använder studerande mindre rusmedel nu än tidigare. Trenden att vara helnykter fortsätter och manliga studenters alkoholbruk minskar.

Studenternas hälsovårdsstiftelse har gjort fem hälsoundersökningar om studenternas hälsa sedan 2000, den senaste gjordes i fjol. I undersökningarna tillfrågas högskolestuderande om sin fysiska och psykiska hälsa, om anlitandet av hälsovårdstjänster, dessutom utreds bland annat sociala relationer, studier och utkomst. Sedan 2012 ingår också frågor om bland annat nätanvändning i undersökningen.

I den senaste undersökningen uppgav nio procent av studenterna att de var helnyktra. I jämförelse med 2000 har andelen helnyktra studenter fördubblats. 30 procent av männen och 36 procent av kvinnorna använde alkohol i berusningssyfte, det här innebär ett bruk på minst 7 portioner per gång för män,  och minst 5 portioner per gång för kvinnor. Av de manliga studerandena uppgav en fjärdedel att de konsumerade rikligt med alkohol, av kvinnorna var tionde.

Mäns alkoholbruk minskar

Det sociala trycket på att dricka alkohol upplevs vara lika stort som tidigare och de som väljer alkoholfria drycker upplever att valet väcker uppmärksamhet. Enligt bedömning med AUDIT-poäng placerade sig 57 procent av männen och 73 procent av kvinnorna inom området för tryggt alkoholbruk, de fick mellan 0 och 7 poäng, men 24 procent av männen och 14 procent av kvinnorna fick 11 poäng eller mer. Enligt Studenthälsans undersökningar har manliga studerandes alkoholbruk fortsatt att minska efter 2008, utgående från det självrapporterade alkoholbruket och AUDIT-poängen.

Nätanvändningen inverkar negativt

Nätanvändningen vållade problem för många studerande. 25 procent rapporterade att den tid som de använder på nätet inverkar negativt på studierna och 23 procent har fått problem med dygnsrytmen. Problemen med dygnsrytmen har blivit vanligare i jämförelse med två tidigare undersökningar.

Ungefär var tionde studerande sade sig behöva hjälp med att minska sin nätanvändning. 8 procent av männen och 3 procent av kvinnorna löpte risk att bli beroende av penningspel.

Snus allt vanligare

Rökningen bland studerande har minskat, medan användningen av snus har ökat. En fjärdedel av männen i undersökningen har använt snus i något skede. En femtedel av de studerande hade testat eller använt någon drog eller läkemedel, eller alkohol och läkemedel tillsammans i syfte att bli berusad.

Mellan 2000 och 2008 ökade användningen av droger bland studerande, men det var en tillfällig ökning och användningen har sedan återgått till den tidigare nivån.

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint