Alkoholinköpen minskar stadigt i de nordiska länderna

Alkohol

Publicerad 16 aug 2017

Baserat på statistik över den totala registrerade försäljningen av drycker åren 2010 till 2015 kan man se en minskning av alkoholinköp i alla nordiska länder. Också den registrerade totalkonsumtionen minskar.

I det senaste numret av Nordic Studies on Alcohol and Drugs publicerades en översikt av den nordiska alkoholstatistiken mellan 2010 och 2015.

Sammanställningen, som publiceras årligen, innehåller information om bland annat alkoholförsäljning, distribution, konsumentutgifter och statliga intäkter. Den totala registrerade statistiken över dryckesförsäljningen visar att inköpen av alkohol minskar i alla nordiska länder.

 

Den oregistrerade konsumtionen är stabil i alla nordiska länder, men den registrerade totalkonsumtionen minskar.

De nordiska länderna uppvisar en nedåtgående trend i antalet döda i alkoholrelaterade sjukdomar, alla länder förutom Island.

Artikeln är uppdaterad och korrigerad 17.8. I den ursprungliga artikeln angavs fel siffra för år 2015 för Finlands del gällande antal döda i alkoholrelaterade sjukdomar.

FacebookXLinkedInEmailPrint