Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Expertgrupp: Tidiga insatser till nyanlända barn, unga och familjer

Det nordiska expertnätverket om tidiga insatser till nyanlända barn, unga och familjer inom integrationsområdet

Medlemmar

Danmark

Pernille Kristoffersen, Mødrehjælpen
Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp

Finland

Petra Kouvonen, Ständighetsjubileets barnstiftelse (ITLA)
Pia Rosengård Andersson, Folkhälsans förbund

Island

Edda Ólafsdóttir, Reykjaviks kommun

Norge

Nina Gran, Kommunesektorens organisation
Berit Berg, NTNU

Sverige

Anne Öster, Länsstyrelsen Stockholm
Liselotte Persson Öhrn, Socialstyrelsen

Följ oss på sociala medier: