Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Viktigt att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

Arbete, Bostad, Sociala insatser, Utbildning

12 maj 2017

De nordiska jämställdhetsministrarna är överens om att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att få invandrarkvinnor i jobb.


De nordiska jämställdhetsministrarna och Nordiska ministerrådets generalsekreterare träffades på Hurtigruten i Norge den 8–9 maj 2017. Foto: norden.org

– Deltagande i arbetslivet är nyckeln till att invandrarkvinnor ska bli självförsörjande och integrerade. Därför har temat hög prioritet i det nordiska samarbetet, säger Norges barn- och jämställdhetsminister Solveig Horne.

Ministermötet ägde rum ombord på Hurtigruten mellan Svolvær och Tromsø i Norge och leddes av barn- och jämställdhetsminister Solveig Horne, eftersom Norge har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017.

– Den viktigaste jämställdhetsfrågan i Norden i dag är att öka jämställdheten för vissa kvinnor i etniska minoritetsmiljöer som i dag inte har möjlighet att delta i samhället på lika villkor som män. Här menar jag att det är viktigt att vi har en dialog även med männen. Män, inte minst fäder, är avgörande för acceptansen av våra jämställdhetsvärderingar. Det kan uppstå en konflikt mellan patriarkal kultur och våra nordiska frihetssamhällen som är viktig att diskutera, säger Danmarks jämställdhetsminister Karen Ellemann.

Arbete är nyckeln till god integration

Övriga deltagare på mötet var Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson, Grönlands jämställdhetsminister Sara Olsvig, Färöarnas jämställdhetsminister Eyðgunn Samuelsen, representanter från ämbetsverken i Finland och Sverige samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

– Arbete är utan tvekan nyckeln till god integration. Ministerrådet kommer att bidra till utbyte av bästa praxis och uppbyggnad av kunskap genom integrationsprogrammet och den clearingcentral som nyligen grundades av Nordens välfärdscenter, säger Dagfinn Høybråten.

Läs mer om mötet med de nordiska jämställdhetsministrarna på Nordiska ministerådets hemsida

Här kan du läsa om vårt kommande seminarium i Almedalen den 3 juli på samma tema: Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet – så lyckas vi.

Vid seminariet diskuterar vi det faktum att invandrarkvinnor är underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden. Men det finns lyckade exempel som handlar om företagande, studier, projekt och stödinsatser – hur gör vi för att dessa ska få mer spridning? Vad kan vi lära oss av varandra?

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: