Nordiskt samarbete om integration och inkludering

“Utan lyckad integration av invandrare tynar vi bort”

Arbete

24 okt 2018

I dagens utgåva av Hufvudstadsbladet finns en längre artikel om vikten av väl fungerande insatser för nyanlända i Norden.

Artikeln är skriven mot bakgrund av vår seminarium i Malmö i förra veckan.

– Det demografiska läget är alarmerande. Den inrikes födda befolkningen blir generellt sett äldre, nativiteten är låg och stora delar av landet avfolkas i snabb takt. Utvecklingen gäller Norden i allmänhet men Finland i synnerhet, skriver artikelförfattaren Jens Berg.

Berg refererar bland annat till den statistik som redovisades på konferensen. Efter en titt på siffrorna över demografin i de nordiska länderna står det klart att en positiv nettoinvandring är den enda framkomliga vägen.

– Under 2000-talet har invandringen redan nu svarat för den absolut största delen av befolkningstillväxten i Norden. Med den tickande demografibomben runt hörnet kommer vi i framtiden att vara ännu mer beroende av nyanlända. För att lösa ekvationen krävs en lyckad integration. Den faktor som är mest avgörande i den processen är steget in på arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln här

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: