Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Uppstartsmöte för genomförandet av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Sociala insatser

20 mar 2017

För drygt tre månader sedan, i slutet av november 2016, presenterade regeringen ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott, Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”.

För att komma igång med genomförandet av planen bjöd kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och inrikesminister Anders Ygeman in till ett så kallat sakråd den 14 mars i år.

Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott ska ses som ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige. Med planen vill regeringen ta ett samlat grepp och skapa en helhetssyn. Olika aktörer och organisationer ges genom planen bättre förutsättningar för att kunna samverka, insatserna kan följas upp och det samlade arbetet utvecklas. Forum för levande historia har fått i uppdrag att ansvara för att samordna och följa upp arbetet med planen.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: