Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Terrorismbekämpning och migration på höstens första rådsmöte

Sociala insatser

18 sep 2017

Terrorismhotet och migrationssituationen var de två viktigaste punkterna på dagordningen när EU:s justitie- och inrikesministrar träffades i Bryssel den 14 september. Mötet var höstens första i rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Ministrarna fick i kölvattnet av terroristattentaten i Barcelona och Åbo information om arbetet med prioriterade åtgärder för att förebygga terrorism. Det handlar om åtgärder på flera områden, bland annat att förebygga radikalisering, skydda allmänna platser och att utöka informationsutbytet mellan länderna.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson framhöll att EU:s medlemsstater behöver göra mer tillsammans, till exempel öka polisens möjligheter att byta information med varandra via databaser.

Migrationssituationen kräver stärkt samarbete

Ministrarna fick också information om läget inom migrationsområdet och diskuterade migrationsströmmarna över centrala Medelhavet som minskat något under sommaren. EU-ländernas samarbete med tredje land och återvändande behandlades också.

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon framhöll vikten av att alla EU-länder arbetar tillsammans för att skapa ett solidariskt och långsiktigt hållbart migrationssystem.

Sverige representerades av både justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Nästa möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor äger rum den 12-13 oktober, 2017.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: