Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Svenska regeringen stödjer traumacenter för nyanlända och asylsökande

Integration, Sociala insatser

2 jul 2017

Socialstyrelsen uppskattar att psykisk ohälsa förekommer hos 20-30 procent bland asylsökande i Sverige. Upplevelser av krig, svält, tortyr och separation från familjemedlemar kan skapa trauman hos människor.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen. Bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk symptom såsom PTSD och krisreaktioner vanligt förekommande.

– Vi måste stötta människor som kommer till Sverige med traumatiska upplevelser i bagaget, särskilt när det gäller barn. Att nyanlända och asylsökande får rätt hjälp är en förutsättning för att integrationen ska fungera, säger folkhälsominister Annika Strandhäll.

Stiftelsen Vårsta Diakoni har ansökt om medel för ett projekt som ska bygga upp och utveckla ett traumacenter och utbilda och handleda personal som möter målgruppen i sitt arbete. Regeringen bedömer att projektet har goda förutsättningar att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända. I nuläget finns de närmaste traumacentrena i Skellefteå eller Uppsala och uppstart av ett traumacenter i Härnösand bidrar därför även till en mer jämlik vård.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: