Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd

Utbildning

2 mar 2017

Den svenska regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Förslagen aviserades förra våren i propositionen om den tillfälliga lagen.

Den tillfälliga lagen, som trädde i kraft den 20 juli 2016, innehåller bland annat bestämmelser om att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas en person som vid förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan försörja sig genom anställning eller näringsverksamhet. För den som är under 25 år gäller detta endast om personen har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Syftet med det här förslaget är att uppmuntra unga nyanlända att genomgå utbildning på gymnasial nivå.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: