Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Storsatsning för ökad jämställdhet och minskat våld och förtryck

Sociala insatser

9 sep 2019

Den svenska regeringen har för 2020 sedan tidigare beräknat 290 miljoner kronor för genomförandet av jämställdhetspolitiken, varav merparten går till insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår nu att det tillförs ytterligare 155 miljoner kronor.

Satsningen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Av den nya satsningen på 155 miljoner kronor är 45 miljoner öronmärkta för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 10 miljoner ska gå till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och 100 miljoner kronor till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Medlen ska gå till förstärkta insatser inom ramen för regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Det är angeläget att arbetet mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och stödet till sexualbrottsutsatta fortsätter och utvecklas. Det våldsförebyggande arbetet behöver också fortsätta att utvecklas, inte minst insatser för unga män och pojkar. Detsamma gäller det återfallsförebyggande arbetet för att förhindra att våld upprepas. Myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvård behöver även få bättre tillgång till metoder och stöd för att öka upptäckten av våldsutsatthet.

Medlen förväntas bidra till att främja effektiva åtgärder för att motverka att våld utövas och att våld upprepas, i syfte att mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra. 100 miljoner kronor i regeringens satsning går till ideella kvinno- och tjejjourer. De ideella kvinno- och tjejjourerna gör viktiga insatser för mycket utsatta grupper. Regeringen vill stödja det civila samhället och samtidigt bidra till ett fungerande brottsofferstöd inom kommuners och regioners ansvarsområde.

– Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett prioriterat mål för regeringen. Vi ska ta krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck, genom ökad kunskap, bättre stödinsatser och skärpta straff. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Det är oacceptabelt att en stor andel flickor och kvinnor utsätts för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld. Med regeringens satsning tar vi nu krafttag mot våld och förtryck, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: