Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Stärkt samhällsinformation för asylsökande

Sociala insatser

11 sep 2020

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om att lyfta frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Utöver den information som Migrationsverket ger asylsökande kan det finnas behov av mer samhällsinformation och språkinsatser för asylsökande som väntar på besked. Här kan civilsamhället och kommuner spela en viktig roll. Genom att avsätta medel för dessa insatser, s.k. TIA-insatser, kommer fler asylsökande och nyanlända att få ta del av samhällsinformation och språkinsatser som kan vara viktiga för att snabba på etableringen för den som får uppehållstillstånd. Migrationsverket fick i april ett uppdrag att planera för och utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbereda inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande (Ju2020/01481/SIM).

Regeringens förslag riktar sig till asylsökande samt personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Medlen fördelas till civilsamhället och kommuner via länsstyrelserna som även har en viktig roll i att samordna och följa upp insatserna.

Texten är hämtad från Regerings pressmeddelande

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: