Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Regjeringen vil kreve fem år i Norge for å få kontantstøtte

Arbete, Bostad

6 apr 2017

Regjeringen foreslår å fjerne de fleste særordningene for flyktninger i folketrygden. I tillegg vil de innføre krav om fem års botid for å få kontantstøtte.

Regjeringen har gjennomgått velferdsordningene for flyktninger og legger nå fram innstramningsforslag for Stortinget. Ett av forslagene innebærer at de særskilte bestemmelsene for flyktninger i folketrygdloven i all hovedsak oppheves.

– Det er ikke rettferdig at innvandrere skal kunne få bedre betingelser enn andre. Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Likebehandling

En av de viktigste endringene er å fjerne unntaket fra kravet om 40 års botid når det gjelder alderspensjon og uføretrygd. Det betyr at flyktninger heretter ikke automatisk vil få minstepensjon når de passerer aldersgrensen, eller få uføretrygd ved varig sykdom.

– Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger blir denne gruppen likebehandlet med alle andre grupper i Norge, som norske borgere som kommer tilbake fra lange utenlandsopphold, sa arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til NTB i fjor sommer, da forslaget ble sendt på høring.

Flyktninger over 67 år og uføre flyktninger vil i stedet falle inn under ordningen med supplerende stønad , en slags statlig sosialhjelp. Dette er en ordning som skal sikre en minsteinntekt for personer som har fylt 67, men har kort botid, slik at de ikke har kunnet tjene opp tilstrekkelige alderspensjonsrettigheter i folketrygden.

Jensen sier endringene i lovforslaget, som ifølge Nettavisen legges fram i statsråd onsdag, skal balansere hensynet til inntektssikring for asylsøkere og flyktninger og hensynet til at Norge ikke skal fremstå som et særlig attraktivt destinasjonsland.

Sparer milliarder

– De som får oppholdstillatelse skal tilbys tilstrekkelige og forsvarlige ordninger. Samtidig er det viktig Norge ikke har mer attraktive ytelser enn andre land. Norge skal ikke være flyktningenes førstevalg kun fordi det er lett å motta trygd eller andre sosiale ytelser, sier hun.

Läs mer på Kommunal Rapports hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: