Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Regeringen vil stramme betingelserne for at blive dansk statsborger

Migration & utveckling

18 maj 2018

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg præsenterer i dag regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale.

Regeringens udspil indeholder en række skærpede betingelser for at opnå dansk statsborgerskab. Regeringen vil:

  • skærpe selvforsørgelseskravet, så en ansøger ikke må have modtaget offentlige ydelser de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse og modtaget offentlige ydelser inden for en periode på mere end 4 måneder inden for de seneste 5 år. Desuden skal dagpenge fremover være til hinder for dansk statsborgerskab.
  • skærpe kriminalitetskravet ved ansøgning om dansk statsborgerskab, så det fremover medfører permanent udelukkelse fra at opnå dansk statsborgerskab, hvis en ansøger eksempelvis har begået vold mod børn, seksualforbrydelser eller banderelaterede forbrydelser.
  • oprette en særlig lægefaglig instans, der skal styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab. Folketingets Indfødsretsudvalg kan anmode instansen om en second opinion, hvis der i forbindelse med behandlingen af en sag opstår tvivl om kvaliteten af en lægeerklæring.

Som et nyt tiltag indeholder regeringens udspil et forslag om at betinge dansk statsborgerskab af, at ansøgeren medvirker i en ceremoni i sin bopælskommune og dér skriver under på at ville overholde grundloven m.v.

Herudover indeholder regeringens udspil også forslag om at tilpasse karensniveauet for visse bødestraffe efter færdselsloven, så færdselsbøder på op til 4.000 kr. ikke fremover får betydning for adgangen til dansk statsborgerskab. Desuden foreslår regeringen en øget adgang til at forelægge visse færdselsbøder for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på eventuel dispensation fra kriminalitetskravet.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: