Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Regeringen föreslår ny modell för beräkning av biståndskostnader för asylsökande och skyddsbehövande

Migration & utveckling

17 sep 2019

För att säkerställa transparens och bättre planeringsförutsättningar för biståndet har regeringen nu tagit fram en ny modell för beräkning av kostnader för mottagandet av asylsökande och skyddsbehövande inom biståndsramen.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna.

I enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer ingår kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige i biståndsramen. Kostnaderna räknas som bistånd på humanitära grunder och för att spegla ett gemensamt ansvarstagande med låg- och medelinkomstländer, vilka är värdar för de flesta av världens flyktingar.

Modellen som regeringen nu föreslår utgår från andelen personer från låg- och medelinkomstländer som befunnit sig mindre än 12 månader i Migrationsverkets mottagandesystem. Den baseras på OECD/DAC:s förtydligade direktiv, som beslutades vid DAC:s högnivåmöte i oktober 2017.

Modellen kommer att tillämpas fullt ut från och med 2020 och ska verifieras av OECD/DAC i juni 2020. Kostnader för asylsökande- och skyddsbehövande inom biståndsramen blir ca 370 miljoner kronor lägre 2020 jämfört med om den tidigare modellen hade fortsatt att användas.

Budgeten för år 2020 läggs fram i ett samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fakta om modellen

Inom utgiftsområde 8 införs en kvotmodell för beräkning av biståndskostnader. Modellen utgår från andelen av personer i Migrationsverkets mottagandesystem som befunnit sig mindre än 12 månader i Sverige och som ingår i de kategorier av asylsökande vars kostnader klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC. Denna kvot multipliceras med totala mottagandekostnaderna.

Inom utgiftsområde 14 ingår, i enlighet med OECD/DAC:s förtydligade direktiv, kostnader för etableringsersättning till nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Kostnaderna rör ersättningar till personer som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga (högst 12 månader), vilket också inkluderar kostnader för ersättningar till vidarebosatta (kvotflyktingar).

Den nya modellen tillämpades redan under 2019 men inkluderade då även en del kostnader för vidarebosatta (kvotflyktingar), vilka ej ingår från och med 2020.

År 2020 beräknas kostnaden för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande i den nya modellen uppgå till 2,3 miljarder kronor. Det innebär en minskning med ca 0,3 miljarder kronor jämfört med 2019, då kostnaden för mottagandet av asylsökande och skyddsbehövande uppgick till 2,6 miljarder kronor (inklusive förslag till höständringsbudget).

Länkar
Kommuniké från DAC:s högnivåmöte, oktober 2017

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: