Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Opkvalificering af kommunale medarbejdere i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Arbete

21 apr 2017

Kommunerne skal støttes i omstillingen af deres integrationsindsats, så den får et langt stærkere beskæftigelsesfokus med henblik på, at langt flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet og bidrager til samfundsøkonomien.

om led udmøntningen af satspuljen for 2017 er der afsat 11 mio. kr. i perioden 2017-2018 til at styrke integration gennem beskæftigelse. Som en del af denne aftale udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration et kursusforløb med henblik på at opkvalificere de kommunale medarbejdere, så de får de nødvendige kompetencer til at arbejde målrettet med beskæftigelsesperspektivet i integrationsindsatsen.

Den udbudte opgave består i at tilrettelægge et opkvalificeringsforløb, som tager udgangspunkt i;
• regeringens to- og trepartsaftaler fra foråret 2016,
• de seneste lovændringer på integrationsområdet samt
• virksomme metoder i beskæftigelsesindsatsen.

Formålet med initiativet er således at styrke kommunernes beskæftigelsesrettede indsats over for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Tilbuddet skal være landsdækkende og indeholde følgende leverancer forbundet med opgaven:

• Oplæg til den nærmere sammensætning af et kursusforløb, som opfylder initiativets formål.
• Udvikling af undervisningsmateriale og praksisnær undervisning.
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af et kursusforløb på fire dage, bestående af to gange to undervisningsdage.
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af ca. 500 medarbejdere med mulighed for deltagelse fra alle landets kommuner.

Projektperioden strækker sig fra juni 2017 til december 2018.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: