Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ökat antal sysselsatta bland utrikes födda

Arbete

14 feb 2017

Under fjärde kvartalet 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 921 000 personer, en ökning med 74 000 jämfört med samma kvartal föregående år.

Ökningen i antalet sysselsatta förklaras av en ökning bland utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 335 000 och arbetslösheten var 6,4 procent.  

Läs mer på scb.se

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: