Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyheter om etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på utrikes födda kvinnor

Arbete, Sociala insatser, Utbildning

22 apr 2018

Senaste numret av Arbetsliv i Norden handlar om det nordiska samarbetet inom arbetsmarknadsområdet.

Den 13 april arrangerade det svenska arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med Nordiska ministerrådet en nordisk konferens om etablering på arbetsmarknaden
med särskilt fokus på utrikes födda kvinnor.

Här kan du läsa artiklar om konferensen och om resultatet av det nordiska arbetsmarknadsministermötet som arrangerades under dagen.

Här kan du hela nyhetsbrevet Arbetsliv i Norden 

Här är länkar till de enskilda artiklarna:

Samarbeid skal hindre et kappløp mot bunnen

Nordisk fokus på at få flere nyankomne kvinder i job

OECD: Mer flexibilitet behövs för att kvinnliga flyktingar ska få jobb

Nyanlända invandrarkvinnor – mer än bara arbetsmarknadsprojekt?

Projekt Mirjam bryter fördomar om och på den svenska arbetsmarknaden

EU:s nya arbetsmyndighet börjar ta form – nordiska politiker på vakt

Norden styrker samarbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet – vil ha EU med på laget

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: