Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nya regler om eget boende för asylsökande

Bostad

19 sep 2019

Regeringen har i dag beslutat en proposition med förslag om att reglerna om eget boende för asylsökande (EBO) ska ändras. Syftet med förslaget är att få fler asylsökande än i dag att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

– Regeringen ser allvarligt på att eget boende för asylsökande kan leda till sociala problem som ökad segregation, extrem trångboddhet och svårigheter för kommunerna att erbjuda sina invånare olika välfärdstjänster. Därför lämnar regeringen nu förslag som ska få fler asylsökande än i dag att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Migrationsverket ska erbjuda asylsökande boende men det står asylsökande fritt att i stället flytta till en bostad som han eller hon har ordnat på egen hand, så kallat eget boende (EBO). I juli 2019 bodde omkring 56 procent – eller drygt 24 000 personer – i eget boende av alla inskrivna personer i mottagandet.

Förslaget innebär att asylsökande som bor i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Detta föreslås dock inte gälla om det är uppenbart oskäligt att den asylsökande inte får rätt till sådant bistånd.

Förslaget i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: