Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ny studie: Stora skillnader i asylbeslut mellan EU-länder

Integration, Migration & utveckling

5 dec 2017

Under nästan 20 år har medlemsländerna i EU arbetet för ett gemensamt asylsystem, trots detta sattes systemet på hårda prov under den så kallade flyktingkrisen 2015 och 2016. I en ny rapport kartläggs några av de misslyckanden som gjordes när systemet hamnade under press.

I rapporten “Reforming the Common European Asylum System”, som nyligen gavs ut av Delegationen för migrationsstudier (Delmi), har författarna Bernd Parusel och Jan Schneider bland annat undersökt fördelningen av asylsökande mellan medlemsstaterna. I studien jämförs länders mottagande med hypotetiskt rättvisa kvoter. Som redan känt, visar resultatet att vissa medlemsstater har tagit ett betydligt större ansvar än andra länder.

I undersökningen lyfts bland annat Sverige och Storbritannien fram som exempel. Sverige har tagit emot uppemot fyra gånger så många asylsökande än den hypotetiskt rättvisa kvoten medan Storbritannien är ett av de länder som tagit emot betydlig färre personer.

I rapporten undersöker författarna även hur beslut i asylärenden skiljer sig mellan EU-länderna. I jämförelsen framgår att Sverige till mesta dels har legat i linje med EU-genomsnittet gällande beslut. Samtidigt konstaterar författarna att Sverige avviker från genomsnittet när det gäller hantering av ansökningar från Irak och Afghanistan.

Läs hela artiklen på Dagens Integration

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: