Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ny grupp ska hjälpa försvunna flyktingbarn

Ensamkommande unga

28 mar 2017

Efter att nästan 70 ensamkommande flyktingbarn försvann i Sörmland under en treårsperiod, bildas nu en arbetsgrupp för att minimera antalet försvinnanden.

Det är länstyrelsen som fått i uppdrag av regeringen att dra samman en grupp med personer från bland annat kommuner, polis och Migrationsverket samt andra aktörer som jobbar med ensamkommande flyktingbarn.

Syftet är att förebygga att ensamkommande barn försvinner och att kunna agera tillsammans när det händer.

– Vi vet att många försvinner men vi vet inte vart och det finns inga riktlinjer och ingen handlingsplan, säger Ingvor Ekinge på Länsstyrelsen Sörmland.

67 barn försvann i Sörmland

Under en treårsperiod, fram till och med maj 2016, försvann 67 ensamkommande barn i Sörmland, enligt länsstyrelsens rapport “På flykt och försvunnen”.

Som ett första steg i att starta en arbetsgrupp i Sörmland bjuder länsstyrelsen därför på måndag in socialtjänst, polis och åklagare, skolverksamhet, politiker och företrädare för HVB-hem för att informera och diskutera hur man kan arbeta för att minimera antalet ensamkommande barn som försvinner.

Läs mer om arbetsgruppen på SVT:s hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: