Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Möt oss i sommar på de nordiska demokratifestivalerna!

Arbete, Ukraina

8 jun 2022

Det nordiska samarbetet kring integration kommer att arrangera debatter på sommarens nordiska demokratifestivaler. Väl mött på Almedalen, Bornholm, SuomiAreena och Arendalsuka!

Vi kommer bland annat att diskutera nya vägar att få fler flyktingar i arbetet och hur vi bäst agerar för att ta emot  flyktingarna från Ukraina.

Folkemødet – Flygtninge på arbejdsmarkedet

Datum, tid: 17 juni, kl. 17:45 – 18:45
Plats: Ydermolens Debattelt (G8), Allinge, Danmark

På Bornholm går kommunen – modsat de fleste andre, aktivt ind i bestræbelserne på at modtage flere kvoteflygtninge, end man er forpligtet til. Hvad ligger der bag den tilgang? Hvilke fordele giver det? Er der nogle dilemmaer? Kan dette inspirere andre i Danmark og i Norden? Og er hvad kan vi lære af vores nabolande?

Medverkande:

 • Jacob Trøst, borgmester, Bornholms Regionskommune
 • Nilay Kılınç, integrationsekspert (Finland), Nordisk Migrant Ekspert Forum
 • Rawan Abdullah, flygtning bosat på Bornholm

Läs mer om vårt seminarium på Folkemødet’

Almedalen:

Norden i migrationens tid – utmaningar och nya perspektiv

Datum, tid: 4 juni, kl. 14:00 – 14:45
Plats: Donnergatan 2, Wisby Strand Congress & Event, Wisby Strad

Hur ska vi förstå framtidens migrationsutmaningar? Vilka långsiktiga perspektiv bör dagens politiker och beslutsfattare ta till sig?
Idag domineras den migrationspolitiska debatten av flyktingsituationen som orsakats av kriget i Ukraina. Men migration är i allt högre utsträckning också en säkerhetspolitisk fråga, där framtvingad migration används som påtryckningsmedel i konflikter, och som ett vapen i hybridkrigföring.
Välkommen till ett samtal med FN:s flyktingorgan UNHCR och migrationspolitiska experter från tre av Sveriges viktigaste tankesmedjor. Samtalet inleds med en reflektion av en flykting från krigets Ukraina.

Medverkande:

 • Henrik M. Nordentoft, Regional Representative, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries
 • Lisa Pelling, statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé
 • Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert på Tankesmedjan Fores
 • Patrik Oksanen, Senior fellow tankesmedjan Fri Värld, säkerhetspolitisk rådgivare Fores
 • Larysa Vakoliuk, flykting från Ukraina

Moderator: Helena Lagercrantz, kommunikationsansvarig, Nordiskt samarbete om integration

Läs om seminariet i Almedalskalendariet

Flyktingvågen från Ukraina – vad har vi lärt oss av flyktingmottagandet 2015?

Datum, tid: 4 juni, kl. 15:00 – 15:45
Plats: Donnergatan 2, Wisby Strand Congress & Event, Wisby Strad
Rysslands invasion i Ukraina har utlöst en av de snabbast växande flyktingkriserna sedan andra världskriget. Privatpersoner, civilsamhället och tjänstemän gör sig beredda att ta emot flyktingar från kriget; viljan att hjälpa är stark. Men hur ska vi agera för att bäst ta emot den nya flyktingvågen?

Medverkande:

 • Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket
 • Eleonora Narvselius, etnolog och docent i Europastudier, Lunds universitet
 • Yevgeniya Averhed, integrationssamordnare, Länsstyrelsen Uppsala

Moderator: Sharon Jåma, journalist och programledare

Läs mer om seminariet i Almedalskalendariet


SuomiAreena: Den nordiska famnen – är den så varm som vi tror?

Datum, tid: 13 juni, kl. 17:00 – 17:45
Plats: Raatihuoneenpuiston lava

Rysslands invasion i Ukraina har utlöst en av de snabbast växande flyktingkriserna sedan andra världskriget. Vad kan vi lära av våra nordiska grannar när det gäller boende, språkinlärning, mottagandet av ensamkommande barn och barn i familj?

Medverkande:

 • Krista Mikkonen, inrikesminister
 • Abdirahim Husu Hussein, verksamhetsledare, Moniheli Ry
 • Elizabeth Harjunpää, Head of Help Centre, Ukrainian Association in Finland
 • Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet
 • Mervi Kaukko, biträdande professor, Tammerfors universitet, en av forskarna bakom rapporten Ukrainian Refugees in the Nordics
 • Kaisa Kepsu, projektledare, Nordens välfärdscenter

Läs mer om vårt seminarium på SuomiAreena

 

Arendalsuka: Ukraina og flyktningkrisen: hvordan bør vi handle?

Datum, tid: 16 augusti, kl.13:00 – 14:00
Plats: Nordens telt, Bakkeplan

Russlands invasjon av Ukraina har utløst en av de raskest voksende flyktningkrisene siden andre verdenskrig. Mange steder rundt i Norden flagrer nå det ukrainske flagget. Privatpersoner, sivilsamfunn og embetsmenn forbereder seg på å ta imot flyktninger fra krigen; viljen til å hjelpe er sterk. Regjeringen har blant annet foreslått å bruke 10,7 milliarder kroner for å sette norske kommuner i stand til å motta, bosette og følge opp flyktninger fra Ukraina.

Läs mer om seminariet

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: