Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Minskad invandring från Syrien under första halvåret

Integration, Migration & utveckling

18 aug 2017

Under januari 2017 översteg Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Vid halvårsskiftet den 30 juni 2017 var folkmängden 10 053 061 personer. Befolkningen har således ökat med 57 908 personer sedan årsskiftet.

Ökningen berodde främst på ett högt invandringsöverskott och samtliga län förutom Norrbotten hade en ökad befolkning. Jämfört med första halvåret 2016 har invandringen ökat med 3 procent. Nästan var femte invandrare första halvåret 2017 var född i Syrien. Jämfört med första halvåret 2016 har dock invandringen av syrienfödda minskat med 15 procent.

Fortsatt hög folkökning

Under första halvåret ökade Sveriges befolkning med 57 908 personer fördelade på 25 339 kvinnor och 32 569 män. Motsvarande folkökning under 2016 var 55 314 personer. Folkökningen berodde främst på att invandringen var betydligt större än utvandringen vilket gav ett invandringsöverskott på 43 744 personer.

Totalt ökade befolkningen i tre av fyra kommuner eller totalt 222 kommuner, vilket var färre än under motsvarande period 2016 då nio av tio kommuner hade folkökning. Befolkningen ökade i samtliga län förutom Norrbotten där befolkningen var 45 personer färre den 30 juni än vid årsskiftet.

Orsaken till att fler kommuner hade en minskande befolkning jämfört med 2016 var att folkökningen koncentrerades något mer till de största kommunerna. Mest ökade Stockholms kommun där befolkningen var 6 751 personer fler än vid årsskiftet. Den största folkökningen i förhållande till befolkningen hade Knivsta kommun i Uppsala län vars invånarantal ökade med 418 personer vilket var en ökning med 2,4 procent jämfört med årsskiftet. För Stockholms kommun berodde folkökningen främst på ett högt födelse- och invandringsöverskott medan folkökningen i Knivsta främst berodde på en hög inrikes inflyttning.

Totalt minskade befolkningen i 67 kommuner och störst minskning hade Torsby kommun i Värmlands län med 212 personer under första halvåret. Ljusnarsbergs kommun i Örebro län hade den relativt största befolkningsminskningen med 102 personer eller 2,0 procent. I båda dessa kommuner berodde den minskande befolkningen främst på utflyttning till övriga delar av Sverige av personer som invandrade under 2016.

Invandringen av syrienfödda minskade efter flera års ökning

Under första halvåret 2017 invandrade 63 996 personer, vilket var 3 procent fler än motsvarande period året innan. Utvandringen under samma period var 20 252 personer vilket var en minskning med 7 procent jämfört med 2016.

Den största invandrargruppen under första halvåret 2017 var personer födda i Syrien vilka stod för närmare var femte invandring och i 200 av 290 kommuner var det den största invandringsgruppen. Jämfört med första halvåret 2016 har dock invandringen av syrienfödda minskat med 15 procent, eller drygt 2 100 personer, från 14 621 personer 2016 till 12 480 personer 2017. Invandringen av personer födda i Syrien har tidigare ökat årligen sedan 2009.

Läs hela artikeln på SCBs hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: