Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

18 feb 2017

Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: